Wij zijn Verspild Talent

Verspild Talent creĆ«ert voor, door en met bedrijven passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met onderwijs en overheid. Verspild Talent draagt op deze manier bij aan meerwaarde voor werkgevers, werknemers en de maatschappij. Wij doen dit door op een pragmatische manier, samen met ondernemers, vernieuwing te stimuleren en bedrijfsprocessen te innoveren. Zo zorgen we er samen voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw organisatie kunnen werken en hun talent nuttig kunnen inzetten. Verspild Talent streeft op die manier naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen.

Uitdaging

Er staan momenteel ruim 200.000 vacatures open in Nederland. Veel organisaties zoeken geschikt personeel. Maar niet iedereen die kan en wil werken kan op eigen houtje een duurzame werkplek vinden. Ruim 1,3 miljoen mensen zitten zonder werk. Dit toont aan dat er een enorme krapte op de arbeidsmarkt is. Verspild Talent vindt dit onlogisch en probeert het gat tussen vraag en aanbod te dichten. We helpen werkgevers bij het inzetten van talenten die om verschillende redenen aan de kant staan.

Voor Verspild Talent gaat het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mensen die graag willen en kunnen werken maar om specifieke redenen niet kunnen deelnemen in het arbeidsproces. Daarnaast gaat het om mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Dat kan zijn omdat ze lichamelijk, psychische of verstandelijke beperking hebben of langdurig uit het arbeidsproces zijn gevallen

Oplossing

Verspild Talent biedt een aantal oplossingen. Door een pragmatische aanpak die aansluit bij de bedrijfssituatie zorgt Verspild Talent voor vernieuwing en innovatie. Samen met werkgevers gaat Verspild Talent op zoek naar nieuwe manieren om te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verspild Talent hanteert een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, ontwikkeld door Tilburg University. Deze aanpak sluit aan bij de bedrijfssituatie en specifieke wensen van de ondernemer. Wij gebruiken drie oplossingsrichtingen die de ondernemer kan inzetten om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De drie oplossingsrichtingen die Verspild Talent voorstelt zijn:
functiecreatiereshoring en new business development

Functiecreatie

Bij functiecreatie worden eenvoudige taken uit functies gehaald en ondergebracht in een nieuwe functie die voldoet aan de mogelijkheden van practisch gekwalificeerd personeel en de wensen van de werkgever.

Reshoring

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar Nederland.

New business development

New business development ontwikkelt nieuwe businessmodellen waarbij innovatieve oplossingen ontstaan.

Weten wat Verspild Talent voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met Huibert de Leede
huibert.jpg

Huibert de Leede


New business developer

06 28 07 19 84

+ info@verspildtalent.nl

Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Beaglebrabantlogo