Gezocht: eigentijdse werkgevers

Ben jij een werkgever die vanuit strategisch personeelsmanagement worstelt met duurzaam ondernemerschap? Omdat je branche onder druk staat. Door nieuwe wetgeving. Of omdat het lastig is om aan geschikt personeel te komen. Lastig. Maar zie dat ook als een kans. Om het anders te doen en zo je organisatie toekomstbestendig te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een grote rol kunnen spelen in de uiteindelijke oplossing.

De uitdaging

Wist je dat er in Nederland 1,3 miljoen mensen zijn die geen betaalde baan hebben maar dat eigenlijk wel graag willen? Terwijl er wél ruim 250 duizend vacatures openstaan. Wij vinden dat onlogisch en proberen daarom iedereen die wil en kan werken aan een baan te helpen. In 2025 als dat even kan. Het idee is om ze aan de slag te laten gaan bij bedrijven die open staan voor duurzame innovatie en écht betekenis willen geven aan inclusief ondernemerschap. Werkgevers zijn daarom onmisbaar in deze missie. 

Oplossing

Herken jij je in de verhalen hierboven? Dan gaan wij graag samen met jou en met Tilburg University - die een wetenschappelijk onderbouwde aanpak daarvoor heeft ontwikkeld -  aan de slag. Functiecreatiereshoring en new business development zijn drie mogelijke oplossingsrichtingen van waaruit we werken. 

Functiecreatie

Bij functiecreatie worden eenvoudige taken uit functies gehaald en ondergebracht in een nieuwe functie die voldoet aan de mogelijkheden van practisch gekwalificeerd personeel en de wensen van de werkgever.

Reshoring

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar Nederland.

New business development

New business development ontwikkelt nieuwe businessmodellen waarbij innovatieve oplossingen ontstaan.

Weten wat Talentvol voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op met Imre Kienjet.
imre-kienjet.jpg

Imre Kienjet


New business developer

06 51 24 97 13
imre@verspildtalent.nl

Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo Aantwerklogo